โครงสร้าง Superlattice อาจเกินประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ที่ ‘สมบูรณ์แบบ’

เซลล์แสงอาทิตย์ชนิด perovskite ที่พัฒนาโดยวิศวกรของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานดิเอโก นำนักวิจัยเข้าใกล้การทำลายเพดานประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ เสนอการศึกษาที่ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 10 สิงหาคมใน วารสารNature เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดใหม่นี้เป็นวัสดุ perovskite ที่มีมิติต่ำปราศจากสารตะกั่วและมีโครงสร้างผลึกแบบ superlattice ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในภาคสนาม ความพิเศษของวัสดุนี้คือวัสดุแสดงไดนามิกของพาหะที่มีประสิทธิภาพในสามมิติ และการวางแนวอุปกรณ์สามารถตั้งฉากกับอิเล็กโทรดได้ วัสดุในกลุ่ม perovskites เฉพาะกลุ่มนี้แสดงไดนามิกดังกล่าวในสองมิติเท่านั้น ไม่เคยมีการรายงานเซลล์สุริยะในแนวตั้งฉาก...