Black Clover: The Black Bulls จัดอันดับตามความแข็งแกร่ง

The Black Bulls เป็นทีมแร็กแท็กของเหล่าผู้ไม่สมประกอบซึ่งเข้าได้กับเกณฑ์ของ Magic Knights ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นกลุ่มอัศวินเวทมนตร์ที่น่าเกรงขาม Magic Knights เป็นกลุ่มผู้ใช้เวทมนตร์ที่ทรงพลังซึ่งปกป้อง Clover Kindom จากการโจมตีภายในและภายนอก การเป็น Magic Knight เป็นหนึ่งในระดับสูงสุดของการได้รับการยอมรับและชื่อเสียงที่ Mage จะได้รับใน Clover...